Het Belgisch KinderKanker Steunfonds tracht om tijdens de meest donkere dagen een lichtpunt te zijn voor zieke kinderen en hun familie.

Belgisch Kinder Kanker Steunfonds vzw

Het Belgisch KinderKanker Steunfonds tracht om tijdens de meest donkere dagen van de zieke kinderen een bron van hoop en verstrooiing te zijn en hen meer vreugde te bezorgen. Het Belgisch KinderKanker Steunfonds zal deze gezinnen, indien nodig, ook financieel steunen.

Bkks vzw start een steunfonds op om gezinnen te helpen waar nodig. Een overzicht van lopende steunfondsen

Steunfonds voor Ruth

Steunfonds voor Line

Steunfonds voor Line

Steunfonds voor Alyssa

Steunfonds voor Alyssa

Steunfonds voor Freedom

Freedom Van Camp

Steunfonds voor